Akustisesti toimiva avotoimisto ei ole pelkkää utopiaa

Julkaistu: 19.10.2018Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground CommunicationsKuvat: Juha Sarkkinen

Oululainen mediakonserni Kaleva sai keväällä 2018 uuden pääkonttorin, jonka tilat suunniteltiin eri toimintoihin sopiviksi ja muuntojoustaviksi. Nykyaikaisen mediatalon suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva.

Kaleva Oy:n uusi pääkonttori valmistui keväällä 2018 Oulun Karjasillalle. Uusi mediatalo on avo- ja erillistiloja hyödyntävä monitilatoimisto, jonka pääsuunnittelusta vastasi oululainen arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy. 

”Kalevan entinen toimitalo oli 1960-luvun toimistotalo, jossa työtilat sijaitsivat pääosin omissa huoneissaan. Nykymittapuun mukaan rakennuksen pinta-alaa ei käytetty tehokkaasti”, kertoo pääsuunnittelija Asko Kilpeläinen.

Uudisrakentamiseen päädyttiin, sillä aiemman toimitilan talotekniikan uusiminen osoittautui liian vaativaksi­. Uudessa viisikerroksisessa mediatalossa on kerrosalaa 3 300 neliömetriä. Rakennuksessa työskentelee Kalevan mediakonsernin Oulun henkilöstö, yhteensä noin 250 henkilöä.

 

Työrauhaa ja tehokkuutta toiminnallisilla vyöhykkeillä

Toimisto- ja työskentelytiloja suunniteltaessa tulee huomioida tiloihin sijoittuvat toiminnot. Esimerkiksi yksin työskentely, puhelinneuvottelut ja tapaamiset isomman ryhmän kesken vaativat keskenään hyvin erilaiset tilat. 

Muunneltavuus mahdollistaa tilojen käyttötarkoituksen vaihtamisen tilan tarpeen tai tilaisuuden mukaan. 

”Toimitusten työtilavyöhykkeet voidaan jakaa avotilasta erillisiksi huoneiksi tai toisinpäin”, kertoo rakennus- ja sisustussuunnittelusta vastannut Jyri Kotilainen

Monitilaympäristön suunnittelussa työtilat ja neuvottelutilat vyöhykkeistetään äänekkäämmistä tiloista hiljaisempiin ja julkisemmista tiloista yksityisempiin. Näin luodaan keskittymiseen ja toisaalta keskusteluun sopivia tiloja. 

”Talosta löytyy myös runsaasti kokoustiloja muutaman hengen vetäytymistiloista 120 hengen kokoukset mahdollistavaan ravintolasaliin”, Kotilainen sanoo.

Mediatalon ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu ravintola ja Kalevan asiakaspalvelutilat. Ylemmissä kerroksissa sijaitsevat toimitusten tilat, konsernin hallinto sekä vuokratoimitiloja.

Uudessa viisikerroksisessa mediatalossa on kerrosalaa 3 300 neliömetriä.
Akustiikkalevypintoja on sävytetty tilojen värimaailman mukaan.
Uusi mediatalo on avo- ja erillistiloja hyödyntävä monitilatoimisto.

Avotoimisto vaatii toimivan akustiikkaratkaisun 

Avotoimistotilojen ongelmiksi koetaan usein meluisuus, joka haittaa keskittymistä. Tilojen avaruus ja äänen etenemistä estävien rakenteiden puuttuminen asettaa haasteita akustiikalle. Erilaisilla kattoon ja seiniin asennettavilla akustiikkalevyillä sekä työpisteitä erottavilla väliseinäkkeillä voidaan minimoida äänen eteneminen tilassa. 

”On tärkeää miettiä tilojen pohjaratkaisuja ja rakenteiden toimivuutta akustiikan näkökulmasta jo suunnitteluvaiheessa. Pelkät akustiset materiaalit eivät auta, jos tilojen järjestely tai niiden välinen ääneneristys ei ole kunnossa”, Kilpeläinen muistuttaa. 

Erilaiset toimistosuunnitteluohjeistukset ja materiaalivalmistajien tietopankit auttavat valitsemaan materiaaliltaan, laajuudeltaan ja asennustavaltaan parhaat akustoivat pinnat kunkin tilan tarpeisiin. Mediatalon toimistovyöhykkeiden akustiikka-alakatoissa on hyödynnetty Ecophonin Focus Dg
-alakattoratkaisua. 

”Alakatto on lattian ohella toimistotilojen merkittävin akustoiva pinta. Avotoimistotiloihin valitut kaltevat alakatot heijastavat valoa, ohjaavat ääntä ja luovat tilan tuntua”, Kotilainen kertoo. 

Akustiikkalevypintoja on sävytetty tilojen värimaailman mukaan. 

”Ratkaisu on visuaalisesti silmää miellyttävä sekä helposti avattava ja puhdistettava. Talotekniikkapaneelit sulautuvat saumattomasti akustiikkakattoon ” 

Myös tilan muiden pintojen ja kalusteiden materiaalivalinnoissa otettiin huomioon niiden äänenvaimennusominaisuudet. 

”Pehmustetut ja kangasverhoillut kalusteet sekä lattiapintojen julkitiloihin soveltuva tekstiilimatto pehmentävät äänimaisemaa entisestään”, Kotilainen jatkaa.

 

”Avotoimisto-sanalla on huono kaiku – eikä tutkitustikaan aivan syyttä. Onkin tärkeää erottaa toisistaan avoimia tiloja sisältävä monitilatoimisto ja varsinainen avotoimisto, jossa ei oikeastaan ole työntekijälle vaihtoehtoja erilaisten työtehtävien ja työpäivän hetkien mukaan”, kertoo Ecophonin toimistotilojen konseptikehittäjä Arto Rauta. 

Parhaiten onnistuvat sellaiset toimintatilojen muutokset, joissa henkilökunta on aktiivisesti mukana koko prosessin ajan ja kehittää omaan työyhteisöönsä sopivat akustiset käyttäytymissäännöt. Hyvä ääniympäristö ei tarkoita sitä, että kaikkialla pitäisi olla hiljaista. Työyhteisössä pitää olla tiloja myös vapaamuotoisemmalle jutustelulle ja raikuvalle naurulle. Paitsi sopivilla tiloilla myös ajankäytön sopimuksilla pidetään huolta siitä, etteivät nämä aiheuta häiriötä muille.

 

Autan mielelläni luomaan viihtyisiä toimistotiloja.
 
Arto Rauta
Ecophon | Konseptikehittäjä, toimistot
Puh. 0400 826 890
arto.rauta@saint-gobain.com

Mediatalo Kalevan pääkonttori
Solistinkatu 4, Oulu

Pääurakoitsija: NCC Building

Valmistui: 11 / 2017

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy / Asko Kilpeläinen, Jyri Kotilainen  

Rakennuksen pinta-ala: 3 300 neliömetriä, 5 kerrosta

Ecophon Focus Dg
Ecophon Hygiene Performance
Ecophon Master SQ

Pehmustetut ja kangasverhoillut kalusteet sekä lattiapintojen julkitiloihin soveltuva tekstiilimatto pehmentävät äänimaisemaa entisestään.
Uusista tiloista löytyy sekä keskittymiseen että keskusteluun sopivia tiloja.
Toimitusten työtilavyöhykkeet voidaan jakaa avotilasta erillisiksi huoneiksi tai toisinpäin.
Portaikon kattoon asennetut akustiikkalevyt vaimentavat kaikuisaa tilaa hyvin.

Avainsanat:

Akustiikka,Kohteet,avotoimisto,toimistoakustiikka

Jaa artikkeli