Akustiset mittaukset auttavat hyvän ääniympäristön toteutuksessa

Julkaistu: 09.09.2012

Tilojen huono ääniympäristö on helppo aistia. Tila tuntuu kaikuisalta ja puheesta on vaikea saada selvää. Ongelman ratkaisemiseksi on usein hyvä tehdä akustisia mittauksia, joiden perusteella voidaan tehdä suunnitelma akustiikan parantamiseksi.

Ecophonille diplomityötä tehnyt teekkari Henri Kari mittasi työssään erilaisten tilojen akustisia ominaisuuksia. Mittaukset tehtiin tiloissa ennen niiden akustiikan korjaamista ja sen jälkeen. Tiloja olivat mm. luokkahuone, sairaalan potilashuone ja toimistotila. Ehdotetuilla yksinkertaisilla muutoksilla tilojen ääniympäristö parani merkittävästi. Kaikuisuus väheni, puheen erotettavuus parani ja äänitaso aleni. Henri Karin diplomityön ’Akustoinnin vaikutus julkisten tilojen ääniympäristöön’ valvojana oli professori Vesa Välimäki ja työ on hyväksytty Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulussa.

Akustiset mittaukset auttavat hyvän ääniympäristön toteutuksessa
Akustiset mittaukset auttavat hyvän ääniympäristön toteutuksessa

Avainsanat:

Ecophon,Akustiikka,Mittaukset

Jaa artikkeli