Heinsuon koulussa vastataan uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin

Julkaistu: 15.03.2018Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground CommunicationsKuvat: Kari Palsila

Kesällä 2017 valmistunut Hollolan Heinsuon koulu on uudenaikainen oppimisympäristö, jossa vaatimuksiin on vastattu joustavilla ja viihtyisillä tilaratkaisuilla.

Hollolan Salpakankaalla sijaitsevan Heinsuon koulun suunnittelun lähtökohtana ovat olleet uusi, valtakunnallinen OPS 2016 -opetussuunnitelma sekä kunnan oma opetussuunnitelma. Koulussa opiskelee noin 700 oppilasta luokilla 5–9.
– Halusimme toteuttaa uudenlaisen oppimisympäristön, joka perinteisten luokkatilojen lisäksi tarjoaa tilat ryhmätyöskentelyyn, oppiainerajat ylittäviin opintoihin sekä itsenäiseen opiskeluun, kertoo Hollolan Tilapalvelu Oy:n rakennuttajapäällikkö Tuomo Vesikko.
Hollolassa oppimisympäristöjen kehittämiseen on panostettu 2010-luvulla: Heinsuon lisäksi myös muut alueen isot koulut on uusittu avoimiksi oppimisympäristöiksi.

Yhteisöllistä opetusta avoimissa ympäristöissä

Heinsuon koulusta löytyy niin nykyaikaisia luokkahuoneita kuin vapaaseen työskentelyyn tarkoitettuja avoimia tiloja.

– Pohdimme koulukohtaisesti, kuinka paljon avointa tilaa tarvitaan. Heinsuon koulussa päädyimme siihen, että noin puolet tiloista on avointa oppimisympäristöä, kertoo arkkitehti Tomi Perko. Arkkitehtitoimisto Perko Oy alihankkijoineen vastasi projektissa arkkitehtisuunnittelun lisäksi piha- ja kiintokalustesuunnittelusta.
Oppilaita kannustetaan etsimään sopivat opiskelutilat oman työskentelytavan, aktiivisuustason ja sosiaalisuuden mukaan.
– Ruokasalin ja aulan yhteydessä on avointa kohtaamistilaa. Sen lisäksi kerroksesta löytyy puolijulkista, avointa oppimisympäristöä sekä 10–15 hengen ryhmätyö- ja rauhoittumistiloja, kertoo Perko.

Uudet pedagogiset ohjeistukset kannustavat oppilaita luokka- ja oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön.
– Olemme kuulleet opettajilta, että tilat mahdollistavat uudet yhteisöllisen opettamisen ja oppimisen tavat, kertoo Perko.

 

Tilojen muuntojoustavuutta lisäävät säädettävät ja helposti liikuteltavat kalusteet.
Oppilaita kannustetaan etsimään sopivat opiskelutilat oman työskentelytavan, aktiivisuustason ja sosiaalisuuden mukaan.
Avoin korkea tila vaatii paljon ääntä vaimentavaa materiaalia. Avoimen ruokailutilan seiniin on asennettu 40 mm paksu Ecophon Master SQ levyä.
Tämä tila on mahdollista rajata lähes perinteiseksi luokkatilaksi.
Suuri aula toimii sekä ruokalana että tarvittaessa juhlatilana.
Suuri liikuntahalli on mahdollista jakaa kahdeksi pienemmäksi tilaksi. Seinille ja kattoon on asennettu vaimentavat akustiikkalevyt.

Muunneltavuus lisää käyttömahdollisuuksia

Heinsuon koulussa ei tarvitse istua samassa pulpetissa koko päivää. Varsinaisia kotiluokkia ei enää ole, vaan tilaa vaihdetaan opetettavan aineen mukaan.

Opetuksen salliessa oppilaat voivat jalkautua koulun muihin tiloihin työskentelemään. Atk-luokat ja koulukirjastot on korvattu mediateekillä, jossa on mahdollista opiskella, lukea ja käyttää koulun tietokoneita.

Opetustilat mahdollistavat opetussuunnitelman mukaiset monialaiset opinnot. Esimerkiksi kuvataidetta ja käsitöitä opetetaan osittain samoissa tiloissa, jolloin oppiaineet limittyvät toisiinsa.

Tilojen muuntojoustavuutta lisäävät säädettävät ja helposti liikuteltavat kalusteet, joiden ansioista tila on helposti muutettavissa ryhmätyöskentelyyn tai muihin opetusmuotoihin sopivaksi. Joustavuus mahdollistaa tilojen käytön myös muuhun yhteisötoimintaan.

– Liikuntasali, luokat ja ruokasali ovat ahkerassa iltakäytössä, sillä koulurakennuksessa järjestetään muun muassa kansalaisopiston ja kerhojen kokoontumisia sekä nuorisotalotoimintaa, kertoo Vesikko.

Avoimissa ympäristöissä akustiikan merkitys korostuu

Heinsuon koulun kaltaisessa monitilaoppimisympäristössä tulee ottaa huomioon erityisesti akustiikka ja pintojen äänenvaimennuskyky. Heinsuolla sisäkatto on kauttaaltaan vaimentavaa materiaalia ja lattiaa peittää kokolattiamatto, jolla kävellessä ei synny ääntä yhtä paljon kuin kovista lattiapinnoista.

– Avoimissa tiloissa äänen kulkua katkaisevat sermit ja kalusteet. Myös seinillä on vaimentavaa pintaa, kertoo Vesikko.

Tila-akustiikka on huomioitu kalustevalinnoissa, joissa on suosittu pehmeitä, ääntä vaimentavia materiaaleja. Heinsuon koulussa on käytössä myös peittoäänijärjestelmä, joka tasaa äänimaailmaa vähentämällä puheäänen erotettavuutta.

Avoimuus ja avaruus tekevät kouluympäristöstä visuaalisesti silmää miellyttävän.

– Koulu on perusilmeeltään neutraali ja aikaa kestävä. Vaaleita pintoja on ryyditetty värikkäillä yksityiskohdilla, jotka sopivat kouluympäristöön, kertoo Perko.

Perinteisistä suljetuista oppimisympäristöistä avoimiin ja muuntojoustaviin tiloihin siirtymisessä on omat haasteensa, mutta Heinsuon uuteen koulurakennukseen on kotiuduttu hyvin.

– Tämä on varmasti uutta sekä oppilaille että opettajille. Pääsääntöisesti muutos on otettu hyvin vastaan, ja opetusta on kehitetty avoimiin tiloihin sopiviksi, kertoo Vesikko.

 

 

Projekti: Heinsuon yhteiskoulun, Hollola

Rakennuttaja: Lemminkäinen Oyj

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Perko

 

Katot:
Ecophon Focus E 

Liikuntahalli:
Ecophon Super G SQ

Aulan seinissä:
Ecophon Master SQ

Näyttämö:
Ecophon Sombra A

Käytäviltä löytyy säilytyskalusteita sekä oleskeluryhmiä.
Tilan äänimaailmaa pehmentävät akustiikkakaton lisäksi myös kokolattiamatto sekä pehmustetut kalusteet ja istuinryhmät.
Heinsuon koulussa on kaikkiin tiloihin asennettu ääntävaimentava alakatto. Tässä ratkaisuna Ecophon Focus E.
Yhtenäinen akustiikkakatto vaimentaa suuresta lasiseinästä heijastuvia ääniä.

Avainsanat:

Opetustilat,avoin oppimisympäristö,akustiikka,koulu,akustiikkaratkaisut,ääniympäristö

Jaa artikkeli