Hyvä ääniympäristö tukee ikäkuuloisen toimintakykyä

Julkaistu: 06.11.2019Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground CommunicationsKuvat: Ecophon kuva-arkisto

Ikäkuulo koskettaa lähes jokaista meistä vanhetessamme. Hyvällä akustiikalla edistetään paitsi kuulemista myös toimintakykyä ja hyvinvointia.

Anne ViljanenRauhallinen ääniympäristö hyödyttää kaikenkuuloisia, mutta erityisen tärkeää se on kuulonalenemasta kärsiville. Yleisin huonokuuloisuuden aiheuttaja on ikäkuulo: huono tai heikentynyt kuulo on 65-vuotiaista noin joka kolmannella ja 75-vuotiaista jo kahdella kolmesta.

Käytännössä ikäkuulo on peruuttamaton kuulovaurio, joka etenee pikkuhiljaa iän karttuessa. Eritasoisena se voi olla vain vähäistä tai vahvasti toimintakykyä rajoittavaa. – Yleensä ensimmäisenä heikkenee korkeiden äänten kuuleminen: ei kuulla enää lintujen laulua tai heinäsirkkojen siritystä. Kuulovaurion edetessä myös matalammat taajuudet ja puheen kuuleminen heikkenee. Puheesta ensimmäisenä katoavat tietyt konsonantit, jotka sijaitsevat ylempänä rekisterissä, kertoo terveystieteiden tohtori ja yliopistonlehtori Anne Viljanen Jyväskylän yliopistosta. 

Ikäkuulon taustalla on yleensä sisäkorvan kuuloaistinsolujen tai kuulohermon rappeutuminen . Ikääntyvien huonokuuloisuus johtuu useimmiten ikäkuulosta, mutta myös muut tekijät vaikuttavat siihen. 

– Me ihmiset emme elä suojatussa kuplassa, vaan ympärillämme on jatkuvasti erilaisia ääniä ja altisteita. Kuulomme on summa perimästämme ja kaikista niistä ympäristötekijöistä, joille olemme elämämme aikana altistuneet. Siksi onkin vaikea määrittää yksittäisen tekijän vaikutuksen suuruutta ikäkuuloon kehittymiseen, Viljanen muistuttaa. 

Kuulo on yhteydessä fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin

Vaikka kuulo on tärkeä aisti hyvinvointimme ja toimintakykymme kannalta, sen merkitystä ei aina edes ajattele. 

– Kuulo on meille tärkeä aisti, jonka avulla havainnoimme ympäristöämme, Viljanen kertoo. Esimerkiksi lähestyvän auton ääni ohjaa jalankulkijaa väistämään ja tuttu soittoääni vastaamaan puhelimeen. 

Iäkkäiden heikko kuulo saattaa johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen ja sitä kautta masennukseen. Heikkokuuloisuuden yhteyttä myös liikkumishaasteisiin ja muistiongelmiin tutkitaan. 

– Huonokuuloisuus ja sen aiheuttamat kommunikaatiovaikeudet johtavat siihen, ettei keskustelussa pysy mukana tai kuunnellessa joutuu pinnistelemään. Silloin on uhkana, että ikääntyvä alkaa vältellä paikkoja, joissa on vaikea kuulla, ja jää kokonaan kotiin. 

Ikäkuulon kannalta haastavimpia tiloja ovat ne, joissa on paljon taustamelua, kaikuisuutta ja monia äänilähteitä. Tällaisia ovat muun muassa rautatieasema kuulutuksineen tai meluisa kahvila. 

– Taustamelun korkea taso vaikuttaa kaikkiin, mutta erityisesti se haittaa huonokuuloisia. Taustamelu aiheuttaa myös sen, että puheääntä joutuu korottamaan, mikä entisestään kasvattaa melua, Ecophonin konseptikehittäjä Arto Rauta kertoo. 

Hyvä akustiikka paitsi lisää huonokuuloisen viihtyvyyttä ja toimintakykyä myös helpottaa asiointia ja tukee turvallisuutta. Meluisassa tilassa riskinä on, että hyödyllinen informaatio, kuten kuulutukset tai hälytysäänet, sekoittuvat muihin ääniin.

Hyvä ääniympäristö tukee ikäkuuloisen toimintakykyä

Ymmärrys ja hyvä akustiikka tukevat ikäkuuloista 

Kuulohaasteita ratkaistaessa tulee huomioida kolme ulottuvuutta: kuulija itse, keskustelukumppani ja ympäristö. Huonokuuloisen tulee itse ymmärtää ikäkuuloaan ja sen aiheuttamia haasteita sekä olla halukas ja motivoitunut käyttämään esimerkiksi kuulokojetta. 

– Myös keskustelukumppanin tulee tiedostaa toisen huonokuuloisuus ja tukea hänen tarpeitaan vaikkapa valitsemalla rauhallisempia keskusteluympäristöjä. Äänen liiallisen korottamisen sijaan keskustellessa kannattaa pitää katsekontakti, hidastaa puheen nopeutta ja panostaa selkeään, mutta ei kuitenkaan liioiteltuun, artikulaatioon, Viljanen opastaa. 

Viljasen mukaan tietämystä ja ymmärrystä ikäkuulosta löytyy ja tarjolla on monenlaisia apuvälineitä huonokuuloisen tukemiseksi. Asennetasolla ikäkuulo voi kuitenkin aiheuttaa haasteita: huonokuuloisuutta voidaan pitää ikääntymiseen liittyvänä itsestäänselvyytenä, jolle ei voi mitään. 

– On kuitenkin muistettava, että kuulemista tai ainakin kommunikointia voidaan auttaa, vaikka huonoa kuuloa ei voisikaan parantaa. Kuulokoje on yksi hyvä ja elämänlaatua parantava apuväline. Julkisissa tiloissa voidaan hyödyntää myös induktiosilmukkaa, joka välittää esittäjän puheen suoraan kuulokojeeseen, Viljanen sanoo.

Muiden aistien hyödyntäminen kuulon tukena on tärkeää. Hyvä, epäsuora valaistus auttaa keskustelukumppaneita pitämään katsekontaktin ja visuaaliset opasteet tukevat esimerkiksi hälyisellä rautatieasemalla suunnistamista. 

Ympäristön osalta tulee varmistaa kuuloa tukevan akustiikan toteutuminen. Akustiikkakatto ja seinäpintojen akustointi vähentävät kaikuisuutta ja parantavat puheen selkeyttä. 

Väestörakenteemme muuttuessa ikääntyviä on yhä enemmän. Samalla myös tarve kuuloystävällisille tiloille kasvaa. Akustiikka ja ääniympäristö tuleekin huomioida kaikkia julkisia tiloja suunnitellessa. 

– Suunnittelun tukena toimivat muun muassa sisäilmastoluokitus ja rakennusmääräyskokoelma, jotka edistävät tilojen toimivuutta akustiikan näkökulmasta. Kun suunnitellaan jo etukäteen kunnolla, ei parannusten tekeminen jälkikäteen tuo ylimääräisiä kustannuksia, Arto Rauta muistuttaa.

 

Lahdessa olevan senioritalo Onnelanpolun suuressa aula- ja ruokailutilassa on koko kattopinnan peittävä akustiikkakatto mikä tekee tilasta rauhallisen.
Senioritalo Onnelanpolun kaikissa tiloissa on huomioitu hyvä äänenvaimennus mikä mahdollistaa ikäkuulosta kärsiville asukkaille parhaat mahdolliset olosuhteet sosiaalisiin tilanteisiin.

Avainsanat:

Jaa artikkeli