Katse kattoon Matinkylän metrokeskuksessa

Estetiikka

Julkaistu: 09.05.2017Kirjoittaja: Päivi EkdahlKuvat: Kari Palsila

Matinkylässä metrokeskus sitoo jatkossa yhteen ympäröivät liikennejärjestelyt, kauppakeskuksen ja kaupungin palvelutorin. Metrokeskukseen on toteutettu rohkeita ja normaalista poikkeavia akustisia ratkaisuja.

Tämän päivän trendi on eri toimijoiden tilojen sijoittaminen yhteen kokonaisuuteen. Myös Ison Omenan laajennukseksi rakennetussa Matinkylän metrokeskuksessa tiloja ja toiminnallisuuksia löytyy laajalla skaalalla: ravintolamaailma, nopean palvelun kauppapaikat ja pikaruokalat, terveysasema ja siihen yhdistyvä kirjasto, bussiterminaali ja yhteys metroasemalle.

Arkkitehdille lähtökohta oli mielenkiintoinen. Uusi metrokeskus piti sovittaa kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti Matinkylään, joka tiivistyy jatkuvasti. Uusi osa oli yhdistettävä olemassa olevaan kauppakeskukseen, ympäröiviin katuihin ja parkkitiloihin sekä rakenteilla olevaan metroasemaan.

– Liikekeskukset ovat paikkoja, joissa ihmiset tykkäävät viettää aikaa ja kierrellä. Arkkitehdin on mietittävä, miten luoda ihmisiä houkutteleva, nykyaikainen ja kiinnostava kokonaisuus, tiivistää projektista vastannut arkkitehti Ami Oja Arkkitehtitoimisto HKP Oy:stä.

Liiketilakäytävillä alakattojen ilme noudattaa lohkeilevien jäälauttojen muotokieltä. Levyjen takana on vaimennusvillaa.
Bussiterminaalin aulassa akustiikkalevyt on asennettu pystysuoraan ja ne aaltoilevat 130 metriä pitkän käytävän mitalta lähtölaiturien sahalaitamuotoa mukaillen.

Materiaaleilla viihtyisyyttä tilaan

Runsaan kauttakulkuliikenteen takia Matinkylän metrokeskuksen akustiikan suunnittelussa panostettiin erityisesti käytävien pintoihin. Yksistään metroaseman kautta tulee kulkemaan päivittäin arviolta 30 000–35 000 ihmistä. Bussiterminaalista on lähtöjä noin 80 tunnissa.

– Tilan ihmismäärä vaikuttaa siihen, miten tila koetaan. Pienellä ihmismäärällä miellyttävä tila muuttuukin kävijämäärän kasvaessa meluisaksi. Terveydellisestä näkökulmasta tiloille on olemassa melurajoituksia, mutta niiden täyttyminen ei vielä takaa tilan viihtyisyyttä. Siinä akustiikka on äärimmäisen tärkeä osatekijä, painottaa Rambollin projektipäällikkö Veli-Matti Yli-Kätkä.

Metrokeskuksen pintamateriaaleina on paljon kovia materiaaleja, kuten tiiltä ja laminaattia, mistä johtuen akustiikkaan kiinnitettiin erityishuomiota. Tilojen noin 15 000 m2 laajuiset alakatot ovat kauttaaltaan akustoituja. Yhteensä metrokeskuksessa on noin 40 erilaista alakattotyyppiä.

– Tilojen käyttötarkoitus on huomioitu erittäin hyvin suunnitteluvaiheessa. Yleisissä tiloissa on yhdistetty hienosti akustiikka ja estetiikka. Niin sanotuissa takatiloissa puolestaan on huomioitu käytännöllisyys ja alakaton yläpuolisen tekniikan huollettavuus, kertoo alakattourakoinnista vastanneen Karkkilan sisäverhous Oy:n projektipäällikkö Tomi Salmisto.

Näyttävät alakattoratkaisut

Matinkylän metrokeskuksessa on haettu rohkeasti uudenlaisia ratkaisuja akustiikkakattojen toteutukseen, ja siksi katot toimivat vahvoina tunnelman rakentajina myös visuaalisesti. Esimerkiksi liiketilakäytävillä alakattojen perusidea on haettu lohkeilevien jäälauttojen muotokielestä. Niiden takana on vaimennusvillaa. Erikoisuutena ovat palvelutorin ja bussiterminaalin alakatot, joissa akustiikkalevyt on sijoitettu totutusta vaakatasosta poiketen pystysuoraan.

Bussiterminaalin aulassa akustiikkalevyt on asennettu tasavälein suoriin jonoihin, jotka aaltoilevat 130 metriä pitkän ja 8 metriä leveän käytävän matkan lähtölaiturien muodostamaa sahalaitaa mukaillen. Levyjen asennus vaati erityistä tarkkuutta.

–On hienoa huomata, että alakattojen suunnittelussa trendi on menossa näyttävämpään ja vähän erikoisempaan suuntaan, Salmisto iloitsee.

Tiiviillä yhteistyöllä onnistunut lopputulos

Matinkylän metrokeskus oli mittava projekti, jossa yhdistettiin uusia ja vanhoja tiloja sekä huomioitiin liikennejärjestelyjä ja tulevia rakennusprojekteja. Työmaalla toimi samaan aikaan kolme eri yhtiötä: NCC vastasi metrokeskuksen rakentamisesta, Lemminkäinen metroasemasta ja Skanska teki projekteja olemassa olevassa Isossa Omenassa.

Isoin haaste oli kaikkien työvaiheiden yhteensovittaminen ja aikatauluttaminen.

– Pidimme joka toinen viikko palaverin eri toimijoiden yhteyshenkilöiden kanssa ja kävimme läpi työvaiheet ja aikataulut. Jopa viereisen päiväkodin uniajat huomioitiin, NCC:n työmaavastaava Ossi Narinen sanoo.

Suunnittelijoiden välinen vuoropuhelu on tärkeää myös akustiikan näkökulmasta.

– Kaikkien suunnittelijoiden olisi hyvä tietää jotakin toistensa alasta. Näin pystytään ennakoimaan, miten jokin ehdotettu ratkaisu vaikuttaa kokonaisuuteen, Rambollin projektipäällikkö Veli-Matti Yli-Kätkä arvioi.

Hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken ja tilojen käyttäjien tarpeiden huomioiminen takasivat, että mittavan hankkeen lopputuloksena on ihmisiä palvelevat viihtyisät tilat.

Kirjasto on kaiken keskellä

Teksti: Terhi Rauhala

Ison Omenan palvelutori kokoaa yhteen kymmenen palveluyksikön palvelut. Kaiken keskellä on kirjasto, joka toimii eri palveluiden yhteisenä odotustilana. Eri käyttäjäryhmien tarpeita on mietitty toimintojen sijoittelussa: esimerkiksi kirjaston lastenosasto on neuvolan vieressä ja toimii yhteisenä leikkipaikkana neuvolaan pääsyä odottaville lapsille.

Palvelutoria käyttää kymmeniä tuhansia ihmisiä viikottain.

– Ensimmäisen kuuden toimintaviikon aikana meillä oli kävijöitä yli 200 000, kertoo palveluesimies Hans Swahn Ison Omenan kirjastosta.

Suosiota osattiin odottaa ja siksi palvelutorin suunnittelussa yhteistilojen akustointiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Miten tiloissa päivittäin työskentelevän Swahnin mielestä työssä on onnistuttu?

– Akustisesti tämä tila on erittäin toimiva, parempi kuin vanha kirjastotilamme. Kovaa pintaa on paljon, mutta silti äänimaailma ei ole hälyisä vaan hiljainen, hän kertoo.

– Kaiken kaikkiaan tila on yllättävän rauhallinen siihen nähden, kuinka paljon kävijöitä on. Ihmiset ikään kuin häviävät tänne, eikä tila tunnu ruuhkaiselta.

Käyttäjiltä saatu palaute on ollut pääosin positiivista. Tilan äänimaailmasta kommentteja ei ole kuulunut suuntaan tai toiseen, minkä Swahn tulkitsee merkitsevän sitä, että kaikki on kunnossa.

Alakattojen asennus: Karkkilan Sisäverhous

Metrokeskus ja bussiterminaali:
Ecophon Solo Baffle, Focus E, Hygiene Performance, Advantage A, Master SQ, Industry Modus TAL
Kirjasto ja palvelutori: Ecophon Solo Baffle

Äänimaisema palvelutorilta: pystyyn asennetut akustiikkalevyt muodostavat geometrisiä kuvioita ja peittävät katossa olevat putkistot.
Katse kattoon Matinkylän metrokeskuksessa
Katse kattoon Matinkylän metrokeskuksessa

Avainsanat:

Akustiikka,Estetiikka,Kohteet,Ecophon

Jaa artikkeli