Nykyaikaisen normaalikoulun onnistunut ääniympäristö

Julkaistu: 01.04.2019Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground CommunicationsKuvat: Jesse Karjalainen / UNELMA Oy

Joensuulainen Rantakylän normaalikoulu on moderni ja moneen muuntuva koulu, joka tarjoaa yhtenäisen oppimispolun esiopetuksesta yläkouluun saakka. Avoimet ja akustisesti toimivat opetustilat toimivat myös harjoitteluympäristönä tuleville opettajille.

Rantakylän normaalikoulu ilahduttaa valoisuudellaan ja avarilla tiloillaan. Arkkitehti Riitta Ojala kertoo, että syksyllä 2018 valmistuneen rakennuksen suunnittelussa lähtökohtina olikin avoimuus, joustavuus ja muunneltavuus.

– Uuden koulun tilat ovat viihtyisät ja tarjoavat samalla optimaaliset olosuhteet oppimiselle, kertoo koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastannut Ojala Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy:stä.

Tarve uudelle koulurakennukselle syntyi Itä-Suomen yliopiston keskittäessä opettajankoulutuksensa kokonaan Joensuuhun. Rantakylän normaalikoulu on toinen yliopiston kahdesta harjoittelukoulusta, jossa harjoittelujaksonsa tulee suorittamaan vuosittain noin 80 opettajakoulutettavaa.

Paitsi oppilaille ja henkilökunnalle, perusasteen rehtori Heli Lepistö uskoo uusien tilojen tarjoavan myös opettajakoulutettaville hyvän ympäristön harjoitella tulevaa työelämää varten.

– On hienoa tarjota tulevaisuuden opettajille nykyaikainen harjoitteluympäristö, jossa he pääsevät toteuttamaan uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta. 

Nykyaikaisen normaalikoulun onnistunut ääniympäristö
Koulun 'sydäntori' toimii myös ruokalana.
Aulan reunalla olevilta portailta näkee koko keskustorin/ruokalan.
Koulun kirjastona toimii yläkerran käytävä, josta on näkymä alakerran sydäntorille.
Avarissa aulatiloista löytyy erilaisia pehmeitä istuinryhmiä oleskeluun ja opiskeluun.

Modernit ja monikäyttöiset tilat

Uusista tiloista ei löydy perinteisiä luokkahuoneita pulpetteineen. Yli 400 oppilaalle mitoitetut tilat muodostuvat eri ikäluokkien omista oppimisen yksiköistä eli soluista.

– Erillisten luokkahuoneiden sijaan tilamme ovat pääasiassa avoimia ja joustavia oppimisympäristöjä, joissa työskennellään yli luokkarajojen. Pienempiä ryhmiä muodostetaan opittavan asian sekä oppilaiden mukaan, jotta kukin lapsi saisi tukea oppimiselle omien tarpeidensa mukaisesti, Lepistö kertoo.

Samassa solussa voikin toimia yhden sijasta jopa neljä opettajaa ja 90 oppilasta.

– Opettajilta vaaditaan pedagogisia taitoja ja keskinäistä yhteistyötä, jotta opetus toteutuu mielekkäästi ja monimuotoisia tiloja hyödyntäen, Lepistö muistuttaa.

Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat ala- ja esikoululaisten tilat. Toisesta kerroksesta löytyvät yläkoululaisten tilat sekä monimateriaalisen käsityön tilat.

– Taito- ja taideaineet on sijoitettu samaan tilakokonaisuuteen, jolloin musiikin, kuvataiteen sekä käsitöiden projekteissa voidaan ylittää oppiainerajoja. Myös kieltenopetuksen ja tiedeaineiden tilat on keskitetty omiksi yksiköikseen, Ojala kertoo.

Solut sijoittuvat keskusaulan, niin sanotun sydäntorin ympärille. Monikäyttöinen sydäntori toimii joustavasti ruokailu- ja itseopiskelutilana.

– Vaikka aula on iso ja ihmisiä paljon, ei melutaso nouse häiritseväksi. Samassa tilassa voidaan tehdä eri asioita häiritsemättä toisia, Lepistö kertoo.


Avoimien tilojen vaativa akustiikka

Onnistunut akustiikka on monen tekijän summa. Avointen tilojen ja salin yläosassa ja katossa on käytetty akustista Super G -pintaa. Soluissa on kokolattiamatot ja kattomateriaalina Ecophonin Master -akustiikkalevyjä.

– Suunnittelussa otettiin huomioon akustiikan ja valaistuksen vaikutukset viihtyvyyteen, Ojala kertoo. Tilasuunnitteluun ja materiaalien valintaan osallistuivat myös Helimäki Akustikoilta aluepäällikkö Erno Huttunen ja akustiikkasuunnittelija Marko Oksanen.

– Akustiikkasuunnittelu tällaisissa avoimissa oppimisympäristöissä on tärkeää oppimisen ja terveydenkin kannalta. Hyvällä suunnittelulla saadaan haastavistakin tiloista tehtyä akustisesti toimivia ja miellyttäviä tiloja. Hyvä ääniympäristö on sellainen, josta ei ole haittaa työnteolle ja oppimiselle, kertoo akustiikkasuunnittelija Marko Oksanen.

Myös kalusteratkaisut tukevat vahvasti sekä akustiikkaa että tilojen muunneltavuutta. Kalusteissa on hyödynnetty pehmeitä ja helposti huolettavia materiaaleja, ja soluja voidaan jakaa pienempiin osioihin kalusteratkaisuilla, sermeillä ja verhoilla.

Avariin tiloihin yhdistetään usein kaikuisuus. Vaikka Rantakylän koulun tilat ovat avoimet ja lasipintaa löytyy paljon, on koulun äänimaailma rauhallinen ja meluton. Hyvän akustiikan ovat huomanneet niin oppilaat, henkilökunta kuin koulussa vierailleet.

– Tilojen äänimaailma on tyystin erilainen aikaisempiin tiloihin verrattuna. Miellyttävä kuunteluympäristö, meluttomuus ja kaiuttomuus ovat vaikuttaneet olennaisesti opettajien ja oppilaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen, Lepistö kiittelee.

 

 

Rantakylän normaalikoulu

  • valmistui syksyllä 2018
  • koulussa toimii esiopetus, ala-aste sekä yläkoulu
  • koulu on mitoitettu 420 oppilaalle, noin 34 opettajalle ja 10 muulle henkilökuntaan kuuluvalle
  • koulu toimii Itä-Suomen yliopiston harjoittelukouluna ja ottaa 80 opettajaharjoittelijaa kolmen harjoitteluvuoron aikana

 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy

Akustiikkasuunnittelu:
Helimäki Akustikot / aluepäällikkö Erno Huttunen ja akustiikkasuunnittelija Marko Oksanen

Aulan reunoilla ja kirjastossa: Ecophon Master A

Opetustiloissa ja käytävillä: Ecophon Master A

Liikuntasalissa: Ecophon Super G

Keittiötiloissa: Ecophon Hygiene Performance

Opetustilat ovat avaria ja niitä on helppo yhdistää tai erottaa.
Koko katon peittävä akustiikkaratkaisu on erittäin tärkeää avoimissa oppimisympäristöissä, että tiloista saadaan tarpeeksi rauhallisia.
Käytävillä voi opiskelun lisäksi purkaa energiaa mm. pingispöydän ääressä.
Hiljaiset 'kopit' on myös kauttaaltaan vuorattu sisältä Ecophon-akustiikkalevyillä.
Ruuan noutopisteen luona on astioiden kilinää vaimentamassa katossa Ecophon Hygiene Performance ja seinillä Akusto Wall Texona, pirteän oranssin värisenä.
Seinille asennetut akustiikkalevyt parantavat matalan tilan akustiikkaa ja toimivat piristävänä sisustuselementtinä.
Teknisen työn luokassa saatiin kaikkien ilmastointi ym. putkien sekaan  hyvin asennettua akustiikkalevyjä.
Teknisten töiden tilan kattoon valittiin värilliset akustiikkalevyt.
Perintesiä luokkahuoneita on muutama, mm. biologian opiskeluun.
Tämän päivän koulutyöhön kuuluu mm. videoiden tekeminen, johon löytyy myös oma rauhallinen tila.
Liikuntatiloissa on käytetty iskunkestävää Ecophon Super G -akustiikkalevyä sekä seinissä että katossa.
Seinien yläosaan asennetut siniset ja valkoiset iskunkestävät Ecophon Super G -levyt vaimentavat hälyistä tilaa erinomaisesti.

Avainsanat:

Akustiikka,opetustilat,Ecophon,oppimisympäristöt,koulut,ääniympäristö

Jaa artikkeli