Paluu luontoon – biofilinen tilasuunnittelu on ihmislähtöistä suunnittelua

Julkaistu: 01.04.2019Kirjoittaja: Jaana Parkkonen, Ground CommunicationsKuvat: Ecophon

Miten ihmisen kaipuu luontoon voidaan ottaa huomioon sisätilojen suunnittelussa? Tähän kysymykseen etsittiin vastauksia Ecophonin järjestämässä Ulkona sisällä -seminaarissa, jossa käsiteltiin biofilista tilasuunnittelua.

 

Pysähdy miettimään paikkaa, jossa olet onnellisin, rauhallisin ja rentoutunein - mitä näet tai kuulet ympärilläsi? 

Jos ajattelit paikkaa jossain luonnon äärellä, kuten metsässä tai laiturin nokassa, et ole yksin. Useimmat meistä ovat onnellisimmillaan vastaavanlaisessa maisemassa, ja sille on luonnollinen selitys. 

”Tarpeemme olla yhteydessä luontoon kumpuaa evoluutiostamme. Geneettinen perimämme on sidottu luontoon ja luonnossa elämiseen. Kauniin maiseman katsominen saa meidät rauhoittumaan”, kertoo Oliver Heath, kansainvälisesti arvostettu biofilisen suunnittelun asiantuntija ja Ecophonin seminaarin key note -puhuja. 

Biofilia tarkoittaa sananmukaisesti “rakkautta kaikkea elävää kohtaan” eli ihmisen sisäistä vetovoimaa luontoon. Biofilisen tilasuunnittelun tavoitteena on luoda sisätiloista, kuten työpaikoista, kouluista, sairaaloista ja kodeista ympäristöjä, jotka vastaavat tähän luontoyhteyden tarpeeseemme.

Onnellisempia ja terveellisempiä tiloja 

Suurin osa ihmisistä asuu nykyisin urbaanissa ympäristössä ja viettää pääosan ajastaan sisätiloissa, eristyksissä luonnosta. 

”Vietämme jopa 90 prosenttia ajastamme sisällä, ja katseemme on jatkuvasti kiinni ruuduissa ja mobiililaitteissa. Kun ennen tauon hetkellä katsoimme ulos ikkunasta, nyt tuijotamme kännykkää. Emme anna itsellemme mahdollisuutta palautua”, Heath pohtii.  

Heathin mukaan biofilisen suunnittelun avulla mistä tahansa tilasta voidaan tehdä käyttäjilleen onnellisempi ja terveellisempi. Tästä on taloudellistakin hyötyä: viihtyvyys lisää tuottavuutta, ja tilaratkaisuun käytetty investointi maksaa itsensä moninkertaisena takaisin. 

Pienessä tai isossa mittakaavassa 

Biofilisen suunnittelun keinot voidaan jakaa Heathin mukaan kolmeen eri kategoriaan: 

1) suora luontokokemus: luonnonvalo, kasvit tai ympäröivän luonnon hyödyntäminen,

2) epäsuora luontokokemus: luonnon materiaalien tai niitä jäljittelevien materiaalien hyödyntäminen ja

3) tilan ja paikan kokemus: luodaan sisätiloihin luontoa jäljitteleviä ympäristöjä, kuten luolamaisia koloja. 

Heath antaa vaikuttavia esimerkkejä isojen, Googlen ja Amazonin kokoisten kansainvälisten yritysten tilasuunnittelusta: on jättimäisiä lasiseiniä, isoja viheralueita ja mielikuvituksellisia tiloja niin palautumiseen kuin virikkeiden saamiseenkin. 

Mutta ei tarvitse olla Amazon hyödyntääkseen biofilista suunnittelua. Sitä voidaan toteuttaa myös pienessä mittakaavassa, Heath muistuttaa. Hänen mielestään tyypillinen virhe biofilisessa suunnittelussa on ajattelutapa, että kyse olisi vain kasveista ja vihreydestä. 

”Biofilinen suunnittelu on ennen kaikkea ihmislähtöistä suunnittelua. Olennaisinta on tarkastella sitä, mikä ja mitkä paikat aiheuttavat stressiä ja miten voisimme helpottaa sitä.”

Seminaarin puheenjohtajana toimi konseptikehittäjä Pauli Pallaskorpi Ecophonilta.
Keynote speaker: Oliver Heath, Global expertise in Biophilic Design, Oliver Heath Design
Biofilia tarkoittaa sananmukaisesti “rakkautta kaikkea elävää kohtaan” eli ihmisen sisäistä vetovoimaa luontoon, kertoi seminaarin 'keynote speaker' Oliver Heat
Biofilisen suunnittelun merkitys korostuu sairaaloissa, kertoi Arkkitehtiryhmä Reino Koivulan sisustusarkkitehti Riitta Pikkuhookana.
Akustiikka on tärkeä osa biofilisita tilasuunnittelua, vakuutti Ecophonin konseptikehittäjä Jyrki Kilpikari.

Korva ja mieli harmoniassa 

Ecophonin konseptikehittäjä Jyrki Kilpikari kehottaa menemään työpäivän aikana hetkeksi ulos paikkaan, jossa näkee luontoa ja on hiljaista. 

”Ulkona puut, kalliot ja aukeat paikat auttavat meitä kuulemaan selvästi sekä tunnistamaan, mistä ja kuinka kaukaa ääni kuuluu ja aiheuttaako se meille uhkaa. Sisätiloissa ääniympäristö on toisenlainen. Erilaiset pinnat heijastavat ja muuttavat ääntä, jonka korva aistii luonnottomana”, Kilpikari kuvailee. 

Rauhalliseen luontoon pääseminen kesken työpäivän on kuitenkin usein mahdotonta. Jotta aistimme pääsisivät luonnonmukaiseen ympäristöön, on luontoon liittyviä elementtejä tuotava sisätiloihin. 

Kuuloaistia miellyttävän ääniympäristön luomisessa on Kilpikarin mukaan olennaista vähentää äänen heijastumia, kaikuisuutta ja meluisia laitteita. Yksi keino luonnon jäljittelyyn ovat suuret kuvapinnat, jotka tulostetaan akustiikkalevyn päälle. 

”Kun sisäympäristö on suunniteltu miellyttämään silmää ja korvaa, mielelläkin on hyvä olla.”

Luonnon läheisyys parantavana voimana 

Biofilisen suunnittelun merkitys korostuu sairaaloissa. Arkkitehtiryhmä Reino Koivulan sisustusarkkitehdin Riitta Pikkuhookanan mukaan sairaalaympäristöllä on todettu olevan selvä yhteys toipumisaikoihin ja kipulääkkeiden tarpeeseen. 

”Sairaalat ovat moninaisia koneistoja ja taidonnäytteitä muun muassa huippuhoidosta, talotekniikasta ja logistiikasta. Näiden lisäksi sairaalatiloja on tärkeää suunnitella käyttäjälähtöisesti. Ympäristön tulisi olla stressiä lieventävää ja tukea psykologisesti potilaita ja perheitä sekä henkilökuntaa heidän työssään.” 

Esimerkkinä Pikkuhookana mainitsee HUSin Uuden lastensairaalan, jonka sisustus nojaa Tove Janssonin Muumi-kirjoihin, niiden grafiikkaan ja tarinoihin. 

”Tiloissa on hyödynnetty paljon puuta ja puulaminaattia, mikä lisää luontoyhteyttä. Vastaanotto on kuin ranta, jossa kuuluu lokkien ääniä.” 

Palvelumuotoilulla kokemuksiin käsiksi 

Palvelumuotoilulla on iso rooli ihmislähtöisessä tilasuunnittelussa, muistuttaa Akukonin akustiikkakonsultti Anni Haataja

”Palvelumuotoilu on asiakaslähtöistä ajattelua, käyttäjänäkökulman huomioimista ja käytettävyyden suunnittelua. Hyvä lähtökohta biofiliselle suunnittelulle.”

 
Ecophon järjesti Ulkona sisällä – biofilia tilasuunnittelussa -seminaarin 31.1.2019 hotelli Presidentin auditoriossa Helsingissä.

Avainsanat:

luonto,ääniympäristö,biofilia,biophilic design,nature,sisustussuunnittelu,interior design

Jaa artikkeli