Saint-Gobain Finland siivitti suunnittelijat tulevaisuuteen

Julkaistu: 23.10.2017Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground Communications

Tulevaisuuden Suunnittelija -seminaarissa esiteltiin rakentamisen ja tilasuunnittelun uusimpia tuulia ja alan tulevaisuuden näkymiä. Helsingissä 12.10. järjestetty tilaisuus kannusti alan ammattilaisia ideoimaan uutta yhdessä Saint-Gobainin tuotemerkkien kanssa.

Seminaarin lennokkaasta avauspuheenvuorosta vastasi koodausaktivisti ja lastenkirjailija Linda Liukas, joka avasi oman uratarinansa vaiheita ja teknologisen kehityksen vaikutuksia työelämään.

- Digitalisaatio ja ohjelmoitavuus tulevat osaksi kaikkia aloja ja elämänalueita. Teknologia on muuttanut ja tulee jatkossa yhä vahvemmin muuttamaan niin yrityksiä, skaalaa, markkinoita kuin tuotteitakin. Teknologiaa ei kuitenkaan tule pitää uhkana vaan mahdollisuutena, joka yhdistää ihmiset ja palvelut ja avaa lisää mahdollisuuksia myös suunnittelulle.

- Teknologia mahdollistaa meille yhteydet ympäri maailmaa, jolloin kansainvälistyminen on helppoa.

Perustamansa Rails Girls -tapahtumaverkoston kautta Liukas on innostanut tyttöjä ja naisia teknologian ja koodaamisen pariin. Liukkaan kirjoittama, yli 22 kielelle käännetty Hello Ruby -satukirja, opastaa lapsia koodauksen saloihin.

- Yhä suurempi osa maailmasta rakentuu tietokoneiden avulla, ja siksi lapsilla ja nuorilla on oikeus oppia tietokoneista. Koodi saattaa tulevaisuudessa olla ensimmäinen opetettava vieras kieli.

Oman esimerkkinsä kautta Liukas innosti suunnittelijoita kokeilemaan uutta ja ajattelemaan uusilla tavoilla.

- Tärkeintä on uskallus unelmoida.

 

 

 

 

 

Linda Liukas herätteli seminaariväen päivän ohjelmaan.
Arkkitehti Matti Kuittinen / ympäristöministeriö
Saint-Gobain Finland siivitti suunnittelijat tulevaisuuteen
Saint-Gobain Finland siivitti suunnittelijat tulevaisuuteen

Suunnittelijoilla on käsissään kestävän kehityksen avaimet

Arkkitehti Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä avasi näkymiä tulevaisuuden rakennussuunnitteluun ja kestävän kehityksen teemoihin. Varsinkin kestävän kehityksen tuomat haasteet sekä rakentamisen ympäristövaikutukset puhuttelivat yleisöä.

– Suomi kulkee kestävän kehityksen edelläkävijänä: tavoitteena on, että olemme hiilineutraali valtio vuoteen 2045 mennessä. Julkinen rakentaminen kulkee kehityksen etunenässä, ja sitä tulevat koskemaan vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit.
Kuittisen mukaan jatkossa keskitytään yhä enemmän rakennuksien koko elinkaareen pelkän käyttöajan sijaan.

– Rakentamisen ja asumisen tulisi olla kestävää tuote- ja rakentamisvaiheesta käyttöön ja purkuun asti. Rakennuksen hiilijalanjäljestä muun kuin asumisen aikaisen energiankäytön osuus kasvaa, ja tällä hetkellä rakennusmateriaalien osuus kokonaiskulutuksesta on jo 26 prosenttia.

Energia- ja hiilijalanjäljen sijaan voidaan puhua energiakädenjäljestä, joka korostaa yksilön mahdollisuutta vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin – jättämällä oman positiivisen kädenjälkensä.

YK:n kestävän kehityksen yhteensä 17 tavoitteesta neljä on rakentamiseen liittyvää tavoitetta. Tavoitteista on kuitenkin siirryttävä tekoihin.
– Konkreettisia kriteereitä tai vaatimuksia ei Suomen tai EU:n tasolla ole ollut – ne luodaan nyt, viimeisteli Kuittinen.

Suunnittelijat ovat avainasemassa kehittämässä rakentamisen kestävää tulevaisuutta. Saint-Gobain-konsernia tapahtumassa edustaneet Ecophon, Weber, Isover ja Gyproc ovat sitoutuneet vastaamaan haasteeseen kehittämällä jatkossakin uusia tuoteinnovaatioita suunnittelijoiden käyttöön.

Hyvä työympäristö silmälle, korvalle ja mielelle


Kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuminen on tärkeä osa Ecophonin toimintaa ja tuotekehitystä. Ecophonin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja vähentää kaatopaikkajätteiden määrää.
– Haluamme lisätä tuotantoketjumme läpinäkyvyyttä ja edistää kiertotalouden toteutumista, kertoo konseptikehittäjä Virpi Villa-Peltonen.

Ecophonin akustiikkalevyjen peruslevynä käytetään Isoverin eristeenä käyttämää lasivillaa, jonka raaka-aineena käytetystä lasista jopa 85 prosenttia on kierrätyslasia.

Akustiikkaratkaisujen ympäristövaikutusten lisäksi Villa-Peltonen kertasi suunnittelijoille myös hyvän ääniympäristön merkityksiä käyttäjille.
– Hyvä huoneakustiikka on kannattava investointi, sillä se lisää tilankäyttäjien hyvinvointia ja viihtymistä, muistuttaa Villa-Peltonen.
Esimerkiksi onnistuneesta akustiikkasuunnittelusta Villa-Peltonen nosti Oulun Hiukkavaaran  monitoimitalon. Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen suunnittelemista tiloista saatiin Ecophonin akustiikkaratkaisuilla toimiva opetus- ja toimintaympäristö sadoille päivittäisille käyttäjille.

Villa-Peltonen nosti esille myös rakentamismääräyskokoelman ’Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa’ –osan uudistumisen, ja sen myötä lisääntyvät vaatimukset huoneakustiikan osalta. Vuoden 2018 alussa voimaan tulevassa asetuksessa tullaan määrittämään raja-arvot jälkikaiunta- ja puheensiirtoajalle asuintilojen lisäksi myös mm. opetus- ja hoitotiloihin, mikä laajentaa soveltamisalaa merkittävästi.

– Akustiikka ja hyvä ääniympäristö ovat erityisen tärkeitä opetus- ja toimistotiloissa sekä hoito- ja potilasympäristöissä. Tilan akustisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen käyttötarkoitus: eri tilat vaativat erilaisia akustisia ominaisuuksia toimiakseen.
Erityisesti akustiikaltaan puutteelliset tilat, kuten monet avo- ja monitoimitoimistot, puhuttivat yleisöä.

– Valitettavan usein akustiikka on ensimmäisenä liipaisimen alla, kun budjetti ei anna periksi. Uusi rakennusmääräyskokoelma takaa, että ääniolosuhteisiin kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota, kertoo Villa-Peltonen.

Seminaaripäivän lopuksi Saint-Gobain Finlandin Minna Kesäläinen tiivisti kaikkien ajatukset kahteen teemaan: kestävään kehitykseen ja digitaalisuuden hyödyntämiseen.
– Ympäristöasioiden kanssa painitaan niin tuote- kuin prosessikehityksen parissa jatkossakin. Samalla erilaiset digitaaliset laskenta- ja suunnittelupalvelut tulevat yhä tärkeämmäksi osaksi rakentamista ja tilasuunnittelua, kertaa Kesäläinen.

Tulevaisuuden suunnittelija –seminaari järjestettiin kulttuurihistoriallisesti merkittävässä, vuonna 1895 valmistuneessa Pelastusarmeijan Tempelissä, joka oli aikanaan seudun ensimmäinen tiilirakennus.

Ecophonin Anssi Rämänen esitteli työkaluja akustiikan suunnitteluun
Konseptikehittäjä Virpi Villa-Peltonen, Ecophon / Hyvän ääniympäristön suunnittelu ja toteutus.
ISOVERIN Kimmo Huttunen
Puheenjohtaja Minna Kesäläinen kokosi yhteen päivän teeman
Weberin Tomi Rajala, Timo Rautanen ja Vesa Räsänen vastasivat yleisön kysymyksiin.
Petri Lindroos Gyprocilta.

Avainsanat:

Jaa artikkeli