Sairaala-akustiikka pääosassa kansainvälisessä seminaarissa

Julkaistu: 18.06.2018Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground CommunicationsKuvat: Ecophon

Terveydenhuollon tilojen akustiikan kasvava merkitys nousi esiin akustiikka-alan kansainvälisessä seminaarissa. Ecophon ja Promethor Oy esittelivät tapahtumassa tutkimusta suomalaisten sairaaloiden akustiikasta.

Baltian ja Pohjoismaiden akustiikka-asiantuntijat ja -tutkijat kokoontuivat yhteen Baltic-Nordic Acoustic Meeting -seminaarissa, joka järjestettiin Reykjavikissa 15.–19. huhtikuuta. Seminaarin keskiöön nousi terveydenhuollon tilojen akustiikka: sekä Norja, Ruotsi, Tanska, Korea että Suomi esittelivät tapahtumassa sairaala-akustiikkaan liittyviä tutkimuksiaan. 

– Terveydenhuollon tilojen akustiikka on kiinnostava ja pinnalla oleva aihe. Suomessa sairaaloita on 2010-luvulla uudistettu ja rakennettu vauhdilla, mikä tarjoaa mahdollisuuden sekä tutkia että hyödyntää tutkimustietoa uusissa sairaalatiloissa, sanoo akustiikkasuunnittelija Kalle Lehtonen Promethor Oy:stä. 

Sairaalat ovat akustiikan kannalta haastavia tiloja: henkilökunta, potilaat ja laitteistot aiheuttavat paljon ääntä, joka leviää tiloissa, joissa on jouduttu valitsemaan kovia pintoja niiden puhdistettavuuden vuoksi. 

– Huonolla ääniympäristöllä on negatiivisia vaikutuksia työntekijöihin ja potilaisiin. Meluisassa tilassa stressitasot nousevat, työteho laskee ja paraneminen hidastuu. Jos puheesta on hankala saada selvää, voi se johtaa jopa hoitovirheisiin, Lehtonen kuvailee.

 

Kalle Lehtonen, Promethor Oy

Vastauksena isojen pintojen akustointi 

Lehtosen seminaarissa esittelemä Terveydenhuoltotilojen huoneakustiset mittaukset, suositukset ja ääninäytteet -tutkimus perustuu kolmessa suomalaisessa sairaalassa toteutettuihin akustiikkamittauksiin. 

– Kartoitimme tutkimuksessa kolmen uuden sairaalarakennuksen huoneakustisia arvoja, kuten jälkikaiunta-aikoja ja puheensiirtoindeksejä, joita verrattiin olemassa oleviin akustiikkasuunnittelun ohjearvoihin. Samalla havainnoitiin myös tilojen pintamateriaalivalintoja, Lehtonen kertoo. 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten sairaalatilojen akustiikka vertautuu erilaisten standardien määrittelemiin raja-arvoihin. Pääsääntöisesti ohjearvot toteutuivat tiloissa, joissa alakatto on luokan A ääntävaimentavaa materiaalia. 

– Rakennusten akustisen luokituksen asettamat tavoitearvot on mahdollista saavuttaa, kun panostetaan tilan suurimman yhtenäisen pinnan akustointiin eli koko kattopintaan asennetaan äänenabsorptioalakatto. Lisäksi tilojen pystypintojen vaimentaminen on kannattavaa, ja käytävissä, auloissa ja muissa avoimissa tiloissa hyödytään myös peittoäänen käytöstä, Lehtonen sanoo. 

Pinnoiltaan erilaisten tilojen ääniympäristöissä on havaittavissa selkeä ero. Seminaarissa kuultiin ääninauhoite sairaalakeittiöstä, jossa osa kattopinta-alasta on perforoitua metallilevyä ja osa pinnoitettua mineraalivilla-akustiikkalevyä. 

– Ääninauhoite on konkreettinen tapa esittää, miten paljon kattomateriaali vaikuttaa tilan ääniympäristöön. Tilassa, jossa katto on pinnoitettua mineraalivillaa, mitattu äänenvoimakkuus oli pienempi ja puheesta sai paremmin selvää, Lehtonen kertoo. – Tämä johtuu materiaalin äänenabsorptio-ominaisuuksista eli etenkin vinossa kulmassa pintaan kohdistuvien äänien vaimennuskyvystä. 

Akustiikkaratkaisuja erilaisiin sairaalatiloihin 

Sairaalat koostuvat eri tarpeisiin ja toimintoihin suunnatuista tiloista, joissa tarvitaan erilaista akustiikkaa ja akustiikkaratkaisuja. 

– Sama akustiikkaratkaisu ja akustoitujen pintojen määrä ei sovi joka tilaan. Tutkimustuloksia ja aiempia havaintoja voidaan hyödyntää tila- ja akustiikkaratkaisuja suunnitellessa, mutta on tärkeää pitää tilojen yksilöllisyys mielessä: esimerkiksi hoitohuoneet ovat kategorisesti hyvin erilaisia, Lehtonen muistuttaa. 

Parhaat tulokset saavutetaan Lehtosen mukaan silloin, kun akustiikka on otettu tilojen suunnittelusta ja rakentamisesta asti huomioon. Jälkikäteen lisätyillä akustiikkaratkaisuilla ei ylletä yhtä hyviin tuloksiin. 

– Hyvät äänitekniset ratkaisut eivät toteudu vahingossa. Tarvitaan laajasti tietoa ja tutkimustuloksia, jotta tilojen akustiikkaoloista saadaan optimaaliset. Terveydenhuollon tiloissa hyvinvointia edistävä ja turvallinen ääniympäristö on erityisen tärkeä. 

Lehtosen pitää yhteistyötä ja monialaista tutkimusta tärkeänä, jotta pystytään kehittämään yhä laadukkaampia akustiikkaratkaisuja. 

– Pitkällä aikavälillä olemme keränneet muun muassa Ecophonin kanssa tietoa erilaisista kohteista. Kokemuksen ja tehtyjen mittauksien pohjalta pystymme kokoamaan tietoa omaan ja koko akustiikka-alan käyttöön. 

Kuuntele ääninäyte sairaalasta akustoidun ja kovapintaisen katon eroista: 

ecophonsound.com (Katso Case: Operating theatres, Seinäjoki Hospital. Huom! Ääninäyte toimii parhaiten Chrome tai Firefox selaimella) 

Lue lisää:

Terveydenhuoltotilojen huoneakustiset mittaukset, suositukset ja ääninäytteet -tutkimus

BNAM 2018 ja terveydenhuollontilojen suunnittelu - yhteenveto  

Avainsanat:

Jaa artikkeli