Seinäjoen uusi tehohoidon ja -valvonnan yksikkö

Julkaistu: 18.06.2018Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground CommunicationsKuvat: Tuukka Kiviranta

Seinäjoen uusi tehohoidon ja -valvonnan yksikkö suunniteltiin käyttäjänäkökulma edellä – Ecophon mukana tutkimushankkeessa

Suomen ensimmäinen yhden hengen potilashuoneista koostuva tehohoito- ja -valvontayksikkö edistää hoitohenkilökunnan yhteistyötä ja potilaiden toipumista. Ecophon toimi uraauurtavan EVICURES-hankkeen yhtenä yhteistyökumppanina. 

Seinäjoen keskussairaalan uusi 24 potilaspaikan yksikkö otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Sairaalan kaikkien erikoisalojen tehohoito ja -valvonta yhdistettiin uuteen yksikköön, mistä hyötyvät niin potilaat kuin hoitajatkin. 

– Kun osaaminen on keskitetty samojen seinien sisälle, henkilöstön monipuolinen tietotaito on tehokkaammin hyödynnettävissä. Nyt meillä on niin sisätautien, kirurgian kuin neurologiankin osaamista ja konsultaatioapua samassa yksikössä, kertoo sairaanhoitaja Kati Hämäläinen

Keskitetyn toiminnan tavoitteena on parantaa myös kustannustehokkuutta, hoitotyön laatua sekä henkilökunnan ja potilaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Kaikkiaan tilojen rakentaminen laitteineen maksoi noin 12 miljoonaa euroa.

Lähtökohtana yhteiskehittämisen hanke 

Suunnittelun lähtökohtana toimi EVICURES-hanke, jossa kehitettiin suunnittelumalli tulevaisuuden tehohoito- ja tehovalvontaosastolle. Suunnittelumalli perustuu EBD- eli Evidence Based Design
-suunnitteluun, jossa hyödynnettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tarjoamaa tutkimustietoa sekä käyttäjäkokemuksia. 

– Kun kyseessä on Suomen ensimmäinen yhden hengen huoneista koostuva tehohoitoyksikkö, tuli koko suunnitteluprosessi aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä, kertoo arkkitehti Jyrki Jääskeläinen. Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy vastasi projektin arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta. 

Ecophon on ollut mukana hankkeessa akustiikan asiantuntijana alkumetreiltä asti. Yhteistyö juontaa juurensa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtyyn pitkäaikaiseen yhteistyöhön. 

– Halusimme ehdottomasti olla mukana parempia työ- ja toipumisympäristöjä kehittävässä hankkeessa ja tarjota oman osaamisemme ja tutkimustietomme hankkeen käyttöön, kertoo Ecophonin terveydenhuollon tilojen konseptikehittäjä Jyrki Kilpikari

Toukokuussa 2016 päättynyt hanke on herättänyt kiinnostusta. Tällä hetkellä muun muassa Vaasa, Kajaani, Kotka ja Turku pohtivat vastaavanlaisia toteutuksia.

 

Seinäjoen sairaalan tehohoidon yksikössä potilaita hoidetaan yhden hengen huoneessa.
Henkilökohtaisten hoitohuoneiden ansiosta lepo ja toipuminen on tehokkaampaa.

Käyttäjät osana tilasuunnittelua

Tehohoito- ja -valvontayksikön suunnittelu ja rakentaminen pohjautui suurelta osin käytännöstä saatuun tietoon. Henkilökunnalla on laaja tietotaito ja kokemus tilojen käytöstä, kun taas suunnittelijat ja rakentajat tuntevat tilojen tekniset vaatimukset. Nämä kaksi näkemystä piti yhdistää mahdollisimman tehokkaasti. 

– Käyttäjälähtöisyys oli kehitystyön a ja o. Yksikön suunnittelutyöhön osallistuivat sairaalahenkilöstö, johto, potilaat ja omaiset, sairaanhoitopiiri sekä yhteistyökumppanit, kertoo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suunnittelukoordinaattori Tiina Yli-Karhu

Teho-osaston tiloihin tutustuttiin etukäteen VR-lasien ja 3D-mallin avulla Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalitekniikan laboratoriossa, jossa testattiin tilojen toiminnallisuutta, kalusteiden liikuteltavuutta, valaistusta ja lämpötiloja. 

– Tutustumalla 3D-mallinnettuihin tiloihin saimme hyvän käsityksen tulevista tiloista, joita on erittäin hankala hahmottaa paperilla ja pohjapiirroksina, sanoo Hämäläinen. 

– Suunnittelussa pyrittiin ratkaisemaan aiemmissa tiloissa havaitut ongelmat. Esimerkiksi potilashuoneissa tulee olla tilaa työskennellä ja liikutella hoitolaitteistoa, kertoo Jääskeläinen. 

Työskentelyn helpottamiseksi kaikki huoneet ovat varustelultaan samanlaisia. Näin hoitohenkilökunnan ei tarvitse siirrellä tarvikkeita ja laitteita huoneesta toiseen, vaan kaikki apuvälineet ovat aina saatavilla. 

Tilasuunnittelu mahdollistaa tehokkaan toipumisen 

Suunnittelussa on hyödynnetty myös tutkimustietoa potilaan toipumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Potilaiden hyvinvointia edistetään muun muassa stressiä minimoivilla teknisillä ratkaisuilla: henkilökohtaiset hoitohuoneet on varustettu ikkunoilla tai valaistaan luonnonvaloa jäljittelevällä, vuorokausirytmin mukaan vaihtuvalla dynaamisella valaistuksella. 

– Yhden hengen huoneissa muun muassa lämpö-, valo- ja ääniolosuhteita voidaan säätää potilaan haluamalla ja tarvitsemalla tavalla. Näin keho pystyy keskittymään paranemiseen, Jääskeläinen kertoo. 

Yksityishuoneiden ansiosta hoidettavan yksityisyys säilyy eri toimenpiteissä ja lepo ja toipuminen on tehokkaampaa. Lisäksi omaiset voivat olla potilaan lähellä häiritsemättä muita hoidettavia. 

– Erilliset huoneet vähentävät myös pisaratartunnan riskiä. Taudit eivät leviä niin helposti kuin jaetuissa huoneissa, kertoo Jääskeläinen. 

Huoneita erottamaan on valittu lasiseinät, jotta hoitohenkilökunta pystyy seuraamaan potilaan tilaa ja vointia jatkuvasti myös huoneen ulkopuolelta. 

– Tarvittaessa huoneiden välisiä ikkunapintoja voidaan opalisoida eli himmentää niin, että näkymä viereiseen huoneeseen tai käytävälle peittyy, kertoo Jääskeläinen.

Sairaala-akustiikka jää usein toimintojen jalkoihin 

Monissa vanhoissa sairaalarakennuksissa melu on häiritsevää ja jatkuvaa. Siksi Seinäjoen yksikössä kiinnitettiin erityistä huomiota akustiikkaan. 

–Valtakunnallisen tutkimuksen mukaan keskimäärin 55 % sairaanhoitotyössä toimivista toivoo, että työtilojen ääniympäristöä parannettaisiin. Hyvä akustiikka vaimentaa häiritseviä ääniä ja kaikuisuutta. Se helpottaa työn tekemistä ja potilaiden palautumista, kertoo Kilpikari.   

Sairaalatilojen erityisvaatimuksena on, että kaikki pinnat lattiasta kattoon ovat hygieenisiä ja puhdistettavia, mikä estää tavanomaisten akustiikkaratkaisujen käytön. Seinäjoen yksikössä seiniä koristavat luontoaiheiset, printatut akustiikkalevyt. Ne paitsi vaimentavat ääntä myös tekevät käytävistä ja hoitohuoneista visuaalisesti miellyttäviä. 

– Tällä hetkellä vielä totuttelemme uusiin tiloihin ja opettelemme niiden käyttöä, mutta henkilökunta on kiitellyt uusia, toimivia ja akustisesti parempia tiloja, kiittelee Hämäläinen.

 

Ecophon Hygiene Meditec A
Ecophon Akusto Wall Texona C
Ecophon Industry Modus TAL

Seinäjoen uusi tehohoidon ja -valvonnan yksikkö
Tehohoitoyksikön tiloissa on satsattu akustiikkaan mm. käyttämällä erilaisia seinäakustiikkaratkaisuja.
Seinäjoen uusi tehohoidon ja -valvonnan yksikkö
Seinäakustiikkalevyille printattu kaunis maisema parantaa akustiikkaa ja lisää myös tilojen viihtyisyyttä.
Seinäjoen uusi tehohoidon ja -valvonnan yksikkö
Hoitohenkilökunnan taukotilassa piristyy myös mieli akustiikkalevylle printatun kauniin maisemakuvan ansiosta.

Avainsanat:

Jaa artikkeli