Tilaratkaisuilla tukea ja hyvinvointia ikääntyneiden arkeen

Julkaistu: 18.06.2018Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground CommunicationsKuvat: Ecophon ja Kari Palsila

Väestön vanhetessa rakentamisessa ja tilasuunnittelussa on otettava huomioon ikääntyneiden ihmisten tarpeet. Ecophonin järjestämässä Ikääntyneet huomioiva tilasuunnittelu -seminaarissa asiantuntijat kertoivat, miten senioreille suunnatuissa tiloissa voidaan panostaa hyvinvointia edistäviin ratkaisuihin.

Iän myötä liikkumisvaikeudet yleistyvät ja muistin ja aistien toiminta heikentyy. Suomessa on tällä hetkellä 393 000 muistisairasta, ja määrä kasvaa vuosittain noin 14 500 henkilöllä.

Ikääntyneille suunnitelluissa tiloissa tulee huomioida helppokulkuisuuden lisäksi ääniesteettömyys sekä hahmottamista ja orientaatiota helpottava visuaalinen selkeys. 

”Muistisairaus vaikuttaa esimerkiksi äänten tulkitsemiseen ja orientaatioon. Muistisairas voi kokea kovat ja kauempaa kantautuvat äänet uhkaaviksi”, kertoo Muistiliiton asiantuntija Anita Pohjanvuori

Toimintapohjaisessa akustiikkasuunnittelussa otetaan huomioon tilan toiminnot, ominaisuudet ja käyttäjät. Esteettömyyden lisäksi myös psykososiaalinen ympäristö eli koettu ilmapiiri sekä viihtyisyys, kodikkuus ja tuttuus luovat turvallisuuden tunnetta.

 

Suomessa on tällä hetkellä 393 000 muistisairasta, kertoi Muistiliiton asiantuntija Anita Pohjanvuori


Aistiystävällinen ympäristö edistää hyvinvointia 

Pitkittynyt stressi ja aistien kuormittuminen altistavat muun muassa unihäiriöille ja masennukselle sekä alentavat vastustuskykyä. Negatiivisia terveysvaikutuksia voidaan ehkäistä aistiystävällisellä tilasuunnittelulla. 

”Asuin- ja toimintaympäristöt vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiin ja aktiivisuuden tasoon.

Hyvinvointia tukevassa ympäristössä on kiinnitetty huomiota äänimaisemaan ja aistiergonomiaan, rajoitettu aistiärsykkeiden määrää ja tuettu haluttua vireystilaa”, kertoo aistiystävällisten Stress free areaÒ -tilojen konseptisuunnittelija Margit Sjöroos

Tulevaisuudessa ikääntyneet voivat asua käyttäjälähtöisesti suunnitelluissa asumisen yksiköissä, joissa myös aistimaailmaan on kiinnitetty huomiota. 

”Laitosten sijaan ikääntyneille tulee tarjota tukea, palveluita ja kuntouttavaa toimintaa. Tilojen kauneuden, kestävyyden ja käyttökelpoisuuden tulee kulkea rinnakkain”, jatkaa emeritusprofessori, arkkitehti Hennu Kjisik

Hyvän kuunteluympäristön asialla 

Ikääntyneiden osuuden kasvaessa myös väestön huonokuuloisuus lisääntyy. Tällä hetkellä 10–15 prosenttia väestöstä kärsii jonkinasteisesta kuulovammasta. 

Kun kuunteluympäristö on kunnossa, kuulemme selkeästi äänet, sanat ja lauseet ja saamme ympäröivistä äänistä selvää. Hälyisissä tiloissa ja huonoissa kuunteluympäristöissä viestin vastaanottaminen hankaloituu ja kuulokojeetkaan eivät auta erottelemaan ääniä toisistaan. 

”Merkittävin huonokuuloisuuden aiheuttama ongelma liittyy vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Kuulovaikeudet voivat jopa hankaloittaa sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä”, kertoo Kuuloliiton erityisasiantuntija, arkkitehti Jukka Rasa. Kuulemista ja puheen erottelua vaikeuttavat muun muassa liian pitkä jälkikaiunta-aika, taustamelu ja -musiikki sekä häiriöpuhe. 

Hyvä ääniympäristö edistää hyvinvointia muun muassa alentamalla verenpainetta ja stressitasoja, parantamalla unen laatua ja helpottamalla kommunikointia. 

”Hyvä ääniympäristö kuuluu kaikille. Akustiikkaratkaisuilla voimme vaikuttaa ikääntyneiden ja kuulonalenemasta kärsivien hyvinvointiin ja elämänlaatuun”, lisää Ecophonin Concept Development Manager Virpi Villa-Peltonen.

 

Ikääntyneet huomioiva tilasuunnittelu -seminaari järjestettiin 24.4.2018 Hotelli Arthurin juhlasalissa.

Seminaari keräsi paikalle noin 150 tilasuunnittelun ammattilaista.

Lahden vanhusten asuntosäätiön senioritalossa Onnelanpolku 1:ssä on monipuolisia seurusteluun ja virikkeelliseen toimintaan tarkoitettuja tiloja.
Lahden vanhusten asuntosäätiön senioritalossa Onnelanpolku 1:ssä on monipuolisia seurusteluun ja virikkeelliseen toimintaan tarkoitettuja tiloja.

Avainsanat:

Jaa artikkeli