TOTI tutki toimistotiloja

Julkaistu: 09.09.2012

Työterveyslaitoksen TOTI-hankkeessa kehitettiin ja testattiin sisäympäristön ja toimitilojen kokonaisratkaisuja. Tavoitteena oli löytää keinot optimaalisiin työskentelyolosuhteisiin. Hanketta veti Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Valtteri Hongisto.

TOTI-tutkimuksessa keskeisenä osa-alueena oli avotoimisto-olosuhteet sekä akustiikan ja melun vaikutukset työsuoritukseen. Tutkimuksia tehtiin aidossa työympäristössä ja avotoimistolaboratoriossa. Laboratorio-olosuhteissa pystyttiin varioimaan erilaisia akustiikkaolosuhteita, ja tutkimaan niiden vaikutusta muun muassa työmuistin toimintaan ja kognitiiviseen suoriutumiseen.

Tuloksista käy ilmi, että hyvällä akustiikalla voidaan parantaa työsuoritusta erityisesti työmuistia vaativissa tehtävissä. Hyvä akustiikka pienensi ei-toivottujen puheäänten erottumista, jolloin keskittyminen tehtäviin parani. Työskentelyolosuhteet vaikuttavat siis työssä viihtymisen lisäksi myös työsuoritukseen.

Avainsanat:

Ecophon,Akustiikka

Jaa artikkeli