Uudistunut sisäilmastoluokitus auttaa akustiikkasuunnittelua

Julkaistu: 18.06.2018Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground CommunicationsKuvat: Ecophon, Sisäilmayhdistys

Rakennusten sisäilmaolosuhteita kehitetään uudella sisäilmastoluokituksella. Luokitus täydentää vuoden alussa voimaan tullutta rakentamismääräyskokoelmaa muun muassa ilmanvaihdon ja akustiikan osalta.

Toukokuun alussa julkaistiin Sisäilmastoluokitus 2018, joka korvaa edellisen, kymmenen vuotta sitten ilmestyneen luokituksen. Uusi luokitus on tarkoitettu käytettäväksi niin rakentamisen, suunnittelun ja urakoinnin apuna, kun tavoitteena on luoda entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä tiloja. 

– Kyseessä on rakennusten käyttäjille, omistajille, rakennuttajille ja suunnittelijoille tarkoitettu työkalu, jolla pyritään helpottamaan haluttuihin laatutasoihin pääsemistä. Luokitusta voidaan käyttää uudisrakentamisen lisäksi soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa, kertoo Ecophonin toimistotilojen konseptikehittäjä Arto Rauta

Luokitus sisältää sisäympäristön tavoitearvot, tarjoaa suunnitteluohjeita sekä esittelee eri luokitustasot täyttävät tuotteet. Sisäilmaluokituksessa on uudistettu myös muun muassa lämpöolosuhteisiin, ilmanvaihtoon ja akustiikkaan liittyviä vaatimuksia. 

Ohjeistus sisältää kolme luokitustasoa sekä akustiikan, ääneneristyksen ja ilmanvaihdon määreet ja raja-arvot niihin pääsemiseksi. S1 on korkein, yksilöllisen sisäilmaston luokka, S2 kuvaa hyvää sisäilmastoa, ja S3 vastaa säädösten edellyttämää, tyydyttävää sisäilmastoa. 

– Rakennuttaja voi itse valita, mihin luokitukseen hän haluaa päästä. Tilat voidaan toteuttaa luokituksen määrittelemillä tavoitearvoilla, haluttuja raja-arvoja noudattaen, kertoo Rauta.

Uudistunut sisäilmastoluokitus auttaa akustiikkasuunnittelua

Sisäilmastoa ja akustiikkaa kehitetään monin ohjeistuksin 

Sisäilmastoluokitus täydentää vuodenvaihteessa voimaan astunutta Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelmaa, joka sisältää rakentamista koskevat yleiset edellytykset ja asetukset.   

– Sisäilmastoluokituksen uudistettu versio täydentää rakentamismääräyskokoelmaa ja tuo sen rinnalle konkretiaa, kertoo Rauta. Lausuntokierroksella on edelleen rakennusmääräyskokoelman soveltamisohje, joka tulee määrittelemään eri tilojen akustiikan ohjearvot ja keinot päästä niihin.

Akustiikkaohjeistuksista ja -standardeista löytyy sekä pakollisia että vapaaehtoisia tavoitetasoja, joilla edistetään parempien akustisten olosuhteiden toteutumista. Akustiikkaa standardoi myös Rakennusten akustinen luokitus SFS 5907, jonka Suomen Standardisoimisliitto SFS ry julkaisi syksyllä 2004.

– Standardissa, aivan kuten sisäilmastoluokituksessakin, annetaan suosituksia erilaisissa rakennustyypeissä tavoiteltavasta ääneneristyksestä, äänitasoista ja huoneakustiikasta. Eri ohjeistukset eivät riitele keskenään, vaan täydentävät toisiaan ja tarjoavat työkaluja parempien akustiikkaolojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, muistuttaa Rauta. 

Parempia akustiikkaoloja muun muassa hoito-, opetus- ja työskentelytiloihin

Akustiikka on yksi merkittävimmistä työkykyyn ja -hyvinvointiin vaikuttavista sisäilmaston tekijöistä.

– Esimerkiksi toimisto-, opetus- ja potilastilojen akustiikkaa määritellään jälkikaiunta-aikojen ja puheensiirtoindeksin osalta. Tämä edistää työympäristöjen parempien ääniympäristöjen toteutumista ja parantaa siten työn tehokkuutta ja työntekijöiden hyvinvointia, kertoo Rauta.

Ecophonin toimintaperiaatteisiin kuuluu, että tiloihin pyritään toteuttamaan paras mahdollinen akustiikan laatutaso, joka vastaa esimerkiksi sisäilmastoluokituksen tai akustisen luokituksen standardeja.

– Pystymme tarjoamaan erilaisiin tiloihin ja toimintoihin juuri oikeat, haluttuja standardeja ja laatuvaatimuksia vastaavat ratkaisut, kertoo Rauta.

Uudistunut sisäilmastoluokitus auttaa akustiikkasuunnittelua
Uudistunut sisäilmastoluokitus auttaa akustiikkasuunnittelua
Uudistunut sisäilmastoluokitus auttaa akustiikkasuunnittelua
Uudistunut sisäilmastoluokitus auttaa akustiikkasuunnittelua

Avainsanat:

Jaa artikkeli