Uusi kirja opastaa oppimisympäristöjen suunnittelussa

Julkaistu: 15.03.2018Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground CommunicationsKuvat: Ecophon

Millaisia oppimisympäristöjä tarvitsemme tulevaisuudessa? Tähän kysymykseen pyrkii vastaamaan uusi Koulusta oppimisen ympäristöksi -opas, joka toimii oppaana asiantuntijoille, päättäjille ja koulun käyttäjille opettamisen ja koulurakentamisen uudistuessa.

Rehtori-tutkija Marko Kuuskorven ja sisustusarkkitehti Julianna Nevarin kirjoittama kirja esittelee parhaat käytännöt oppimisympäristöjen ja toimintatapojen kehittämiseen. Käytännönläheinen opas auttaa ymmärtämään käyttäjien ja sidosryhmien tarpeita, toimintakulttuuria ja tila-ajattelua.

– Koulujen tilakehittäminen on ajankohtainen aihe, sillä opetussuunnitelman uudistus ja lisääntynyt koulurakentaminen ja -saneeraus kiinnostavat niin opettamisen parissa työskenteleviä kuin eri sidosryhmiä, kertoo Kuuskorpi. 

Helmikuussa julkaistussa teoksessa käsitellään oppimisympäristön kaikkia osa-alueita: tämän päivän koulumaailmaa, sen toimintakulttuuria, oppimisprosesseja ja tiloja. Opas on tarkoitettu kaikille näistä asioista kiinnostuneille ja oppimisympäristöjen ja koulurakentamisen parissa toimiville. 

Yhteistyössä Opetushallituksen kanssa toteutetun kirjan valmisteluun on osallistunut muun muassa kouluhallinnon ja -arkkitehtuurin asiantuntijoita. Tahojen yhteisenä tavoitteena on edistää parempien koulujen rakentamista.

Oppimisympäristöt elävät mullistusten aikaa  

Yhteiskunnallinen ja työelämän muutos vaativat opinnoilta entistä enemmän monialaisuutta, yhteistyötä ja projektiluonteisuutta. Oppimisen ja toimintatapojen uudistuessa myös opetustilojen on kehityttävä. 

– Koulurakentaminen on pitkään perustunut vanhanaikaisille rakenteille, ja vasta 2000-luvulla oppimisympäristöjä on alettu kehittää uuteen suuntaan. Kirjassa pyritään avaamaan populaarilla tavalla sitä, mistä oppimisympäristöjen ja pedagogiikan muutoksessa on kyse ja mihin se johtaa, kertoo Kuuskorpi. 

Moderneja ja muuntojoustavia kouluja on jo rakennettu eri puolille Suomea. Noin tuhat suomalaista koulua tullaan peruskorjaamaan lähivuosina, mikä johtaa avointen oppimisympäristöjen määrän merkittävään kasvuun.  

Tilakehittämisen yhteydessä tulee panostaa koko toimintakulttuurin muutokseen. Kuuskorven ja Nevarin luoma tilasuunnittelun konsepti painottaa oppimistilojen ja -tapojen yhteyttä. 

– Kouluja ei voi suunnitella tila edellä. Hienotkaan opetusympäristöt eivät toimi, jos toimintatavat ja tila eivät yhdisty luontevasti, muistuttaa Nevari.

Esimerkki avoimesta opetustilasta Heinsuon koulusta, Hollolasta.

Onnistuneet käytännöt jakoon 

Kirjassa maalaillaan kuvaa tulevaisuuden oppimisympäristöistä ja tarjotaan työkaluja oppimisympäristöjen kehittämiseen. 

– Teoreettisista lähtökohdista päädytään konkreettisiin ratkaisuihin tila tilalta ja kaluste kalusteelta. Vastaavia teoriaa vahvasti käytäntöön yhdistäviä oppaita ei ole aiemmin tehty, kertoo Kuuskorpi.

Myös akustiikkaratkaisut tulee valita tilan toimintojen mukaan. 

– Esimerkiksi ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu ja esiintymistilanteet vaativat erilaisen akustiikan. Hyvä kouluympäristö tarjoaa soveltuvat tilat jokaiselle toiminnolle. Se vaatii tilojen välillä liikkumista ja uusia toimintatapoja, kertoo Nevari. 

Kirjassa esitellään onnistuneita tilasuunnittelun kohteita sekä malleja perusopetustilojen ja erityistilojen, kuten luonnontieteiden tai käsityötilojen, toteuttamiseen. 

– Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole. Hyväksi koettujen esimerkkien avulla avataan keskustelu siitä, millainen tilaratkaisu soveltuu mihinkin käyttöön, kertoo Nevari. 

Tarkoituksenmukaiset ja toimivat oppimisympäristöt mahdollistavat hyvän oppimisprosessin. 

– Tutkimukset ovat osoittaneet, että tiloilla on positiivinen yhteys oppimisen tuloksellisuuteen, kertoo Kuuskorpi.

Avainsanat:

Opetustilat,avoin oppimisympäristö,akustiikka,koulu,akustiikkaratkaisut,ääniympäristö,kirja,opas

Jaa artikkeli