Vihreä kädenjälki: Kilpajuoksu hiilineutraaliuteen

Julkaistu: 07.05.2020Kirjoittaja: Eveliina Miettunen / Ground CommunicationsKuvat: Suvi Suovaara / Cuvaya

Rakennuksen hiilijalanjälki jakautuu sen pitkän elinkaaren varrelle – aina suunnittelupöydältä purkulavalle. Rakennusteollisuus ry:n puheenjohtajan Olli Nikulan mukaan rakennusalan vähähiilinen tulevaisuus tarvitsee rohkeita tekoja ja saumatonta yhteistyötä.

Olli Nikula– Rakentaminen on Suomessa mainettaan parempaa. Meillä on vahva osaaminen, standardit ja laadukkaat materiaalit. Vähähiilisyyden suhteen meillä on kuitenkin parannettavaa. Myös ymmärrys rakentamisen päästöistä voisi olla parempi, kertoo Rakennusteollisuus ry:n puheenjohtaja ja Saint-Gobain Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Nikula.

Rakentamisen ympäristötavoitteet vaikuttavat suunnittelusta ja tehdyistä materiaalivalinnoista aina tilojen elinkaaren loppuun – purkuun ja materiaalien mahdolliseen uusiokäyttöön asti.

– Mikä päästöjen osalta on milloinkin paljon tai vähän – sitä on vaikea määritellä. Tärkeintä on minimoida rakennuksen päästöt koko sen elinkaaren ajalta.

Vähähiilisyyden vaatimukset vaikuttavat niin suunnittelijoihin, rakennuttajiin kuin materiaalivalmistajiin. Rakennusalan vihreämpi tulevaisuus tarkoittaakin saumatonta yhteistyötä kohti parasta lopputulosta. Rakennusteollisuus ry valmistelee paraikaa vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa. Siinä pyritään tunnistamaan ne osa-alueet, joissa on nopeimmin saavutettavissa parannusta.

– Tärkeintä on tunnistaa hiilijalanjäljen pienentämisen kannalta oleelliset toimenpiteet. Moni näkökulma keskittyy vain yhden pienen osan optimointiin suuren kuvan sijaan. Kaikki toimet ovat tärkeitä, mutta tulisi keskittyä niihin asioihin, joilla on suurin vaikutus, Nikula muistuttaa. 

Energiavalinnoilla ja kiertotaloudella kohti vähähiilisyyttä

Rakennusalan ilmastokeskustelussa suuren painoarvon saa uudisrakentaminen ja sen vähähiilisyys. Nikula muistuttaa, että suurin ilmastovaikutus on olemassa olevalla kiinteistökannalla.

– Kiinteistökanta uusiutuu noin 1–1,5 prosentin vuosivauhtia. Vaikka kaikki uudisrakennukset rakennettaisiin hiilineutraaleiksi, sillä ei koko rakennetun ympäristön mittakaavassa saavuteta merkittäviä tuloksia.

Vähähiilisyys perustuu paitsi energiatehokkuuteen myös käytetyn energian alkuperään. Siirtymällä ympäristöystävällisempiin energiamuotoihin nykyinen rakennuskantakin tuottaa vähemmän päästöjä.

– Rakennusten hiilijalanjälki ei ole siis vain rakennusalan asia vaan monen osatekijän summa. Tärkeintä on edistää muutosta koko yhteiskunnassa, Nikula muistuttaa.

Nikula pitää rakennusalan ilmastokeskustelun avainteemana kiertotaloutta, minkä kautta voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä ja tehostaa eri materiaalien uusiokäyttöä. Kiertotalous on ollut osa myös Saint-Gobainin toimintaa jo pitkään. 

– Kiertotalous on missiomme ja visiomme ytimessä. Hyödynnämme tuotannossamme runsaasti kiertotalousmateriaaleja, minkä lisäksi etsimme jatkuvasti vaihtoehtoisia teollisuuden sivuvirtoja hyödyntäviä raaka-aineita.

Pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta, ja esimerkiksi Ecophonin ja Isoverin tuotteiden materiaaleista jo lähes 80 prosenttia on kierrätyslasia. Samalla panostetaan myös jatkuvaan kehitykseen ja etsitään uusia innovaatioita.

– Esimerkiksi WOOL2LOOP-hankkeessa kehitämme purkujätteenä saatavan mineraalivillan uusiokäyttömahdollisuuksia. Tämänkaltaisiin uusiin alkuihin tarvitsemme myös yhteistyökumppaneita ja rohkeaa ajattelua.

Kiertotalous kilpailutekijänä

Viimeisen viiden vuoden aikana ilmastonmuutos ja kestävä kuluttaminen ovat nousseet vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Muutos näkyy myös rakennusalalla: rakennuttajat ja rahoittajat haluavat yhä vahvemmin toimia asetettujen standardien mukaan – tai ne ylittäen.

Kansainväliset ympäristöstandardit kertovat tavoitteiden toteutumisesta. Selkeää ja yhtenäistä laskukaavaa rakennuksen elinkaaren päästöille ei kuitenkaan ole. Nikula toivoo, että kehittyvät mittausmenetelmät tukevat osaltaan vähähiilisiä toteutuksia.

– Mitattavuuden avulla rakennuttaja pystyy varmistamaan, että kohteessa toteutuvat ne ominaisuudet ja arvot, mitä loppukäyttäjä on halunnut ja rahoittaja edellyttänyt.

Nikula nostaa esiin myös yritysvastuun. Viime vuosien aikana moni yritys, toimiala ja kunta on sitoutunut kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Konkreettiset muutokset ovat kuitenkin olleet vasta vähäisiä.

– Jokainen meistä pitää ilmastokeskustelua ja vähähiilisempää tulevaisuutta tärkeänä. Nyt on enää kyse siitä, kuinka moni lähtee toteuttamaan lupauksiaan. Käynnissä on kilpajuoksu hiilineutraaliuteen.

Myös kuluttajien ympäristötietoisuus on kasvanut nopeasti. Nikula uskoo, loppukäyttäjien vaatimukset tulevat lisääntymään, mihin myös rakennusteollisuuden tulee pystyä vastaamaan.

– Kasvava ympäristötietoisuus tulee ohjaamaan valintoja vähähiiliseen suuntaan, mikä meille materiaalivalmistajille voi olla tulevaisuudessa tärkeä kilpailutekijä. Kuluttajilla on nyt valtava muutosvoima käsissään.

Avainsanat:

Ajankohtaista

Jaa artikkeli